Informatie

Het geven van theorieles doe ik niet, maar kan wel voor itheorie opleiding zorgen via internet, komt dus voornamelijk neer op zelfstudie via internet. De instructeur volgt je vorderingen.
Theorie Examen:
Via de website van het CBR kan je theorie examens boeken en betalen. www.cbr.nl

Je kan direct bij het CBR terecht voor een afspraak. Tel: 0900-227 0227(0,15 per minuut).

Praktijd Examen:
Om op praktijk-examen te mogen moet je in het bezit zijn van:

Voor de auto

  • een theorie certificaat (geldigheid 1 jaar)
  • legitimatie bewijs
Voor de motor:
  • een bewijs dat het examen voertuigbeheersing met goed gevolg is afgelegd (geldigheid 1 jaar)
  • theoriecertificaat A (geldigheid 1jaar)
  • legitimatiebewijs

Je moet de rijschool machtigen via de website van het CBR en met je DigiD code om een praktijkexamen te kunnen boeken.